מילון למונחי שוק ההון
   :חיפוש לפי מונח      
אג"ח :מונח בעברית
Bond :מונח באנגלית
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה. לצפיה בנתוני אג"ח
לפי סדר א-ב: רשימת המונחים