מדדי אגרות חוב
מדדי מניות והמירים
הנתונים מתעדכנים בעיכוב של 20 דקות
order image תאריך עדכון order image מתחילת השנה % order image שינוי חודשי % order image שינוי יומי % order image שער order image שם המדד
22/06/2017 14.91 -3.8 -0.59 656.57   חברות השקעה ואחזקות
22/06/2017 10.63 -0.14 -0.51 1,309.07   חברות תעשיה
22/06/2017 1.33 -7.12 -0.01 1,620.44   חיפושי נפט וגז
22/06/2017 9.59 -4.23 -0.49 2,146.16   יתר מניות והמירים
22/06/2017 3.17 2.26 -0.46 2,658.79   כימיה גומי ופלסטיק
22/06/2017 0.47 0.17 -0.14 1,081.9   כל המניות וההמירים
22/06/2017 31.46 -8.66 0.46 50.52   כתבי אופציות
22/06/2017 9.51 0.97 -0.51 1,801.4   מדד בנקים
22/06/2017 17.14 -4.16 -0.63 1,695.35   חברות ביטוח
22/06/2017 9.47 -4.28 -0.50 2,276.89   יתר מניות
22/06/2017 0.43 0.18 -0.14 1,107.92   מניות כללי
22/06/2017 0.78 -0.27 -0.32 1,292.38   ת"א 125
22/06/2017 -2.21 1.33 -0.08 1,438.22   ת"א 35
22/06/2017 5.42 1.37 -0.35 2,547.86   ת"א 35 נטו דולר
22/06/2017 13 -5.21 -1.16 1,015.98   ת"א 90
22/06/2017 3.34 -3.76 -0.73 1,290.16   ת"א All Share
22/06/2017 0 -4.11 -0.91 1,019.23   מדד ת"א SME150
22/06/2017 2.34 -3.08 -0.54 776.06   ת"א SME60
22/06/2017 -15.95 -4.53 -1.48 375.5   ת"א ביומד
22/06/2017 17.56 -3.88 -0.76 1,611.74   ת"א ביטוח-פלוס
22/06/2017 9.17 0.88 -0.50 1,723.68   ת"א בנקים-5
22/06/2017 -2.52 -3.47 -0.76 367.23   ת"א גלובל-בלוטק
22/06/2017 8.99 -2.48 -0.24 509.1   ת"א טכנולוגיה
22/06/2017 1.56 -3.52 -0.66 387.72   ת"א טק-עילית
22/06/2017 8.42 0.81 -0.43 1,481.03   ת"א מעלה
22/06/2017 14.04 -3.16 -0.92 522.75   ת"א נדל"ן
22/06/2017 -0.66 -7.47 -0.46 1,111.03   ת"א נפט וגז
22/06/2017 13.1 -0.98 -0.49 1,650.3   ת"א פיננסים
22/06/2017 13.47 -4.08 -0.41 1,426.11   ת"א צמיחה
22/06/2017 0 -3.03 -0.75 1,296.81   מדד ת"א רימון
22/06/2017 -10.36 -5.35 -1.17 884.33   ת"א תקשורת וטכנו' מידע
22/06/2017 11.13 -3.62 -0.89 1,656.66   תל-דיב
22/06/2017 2 -3.85 -1.20 1,386.99   מסחר ושרותים
22/06/2017 14.7 -1.32 -0.59 930.52   נדל"ן ובינוי