מדדי מניות והמירים
מדדי אגרות חוב
הנתונים מתעדכנים בעיכוב של 20 דקות
order image תאריך עדכון order image מתחילת השנה % order image שינוי חודשי % order image שינוי יומי % order image שער order image שם המדד
22/06/2017 1.85 -0.25 0.06 344.04   אג"ח כללי
22/06/2017 4 -1.09 -0.45 1,614.48   אג"ח להמרה
22/06/2017 0.07 0 0 277.52   מדד מק"מ
22/06/2017 3.59 -0.53 0.01 333.23   תל בונד 20
22/06/2017 2.21 -0.52 -0.01 314.68   תל בונד 40
22/06/2017 2.92 -0.53 0.01 324.91   תל בונד 60
22/06/2017 3.19 -0.02 0 339.49   תל בונד לא צמודות
22/06/2017 2.88 -0.28 0.02 333.96   תל בונד מאגר
22/06/2017 2.86 -0.47 0.02 326.3   תל בונד צמודות
22/06/2017 1.59 -0.47 -0.01 314.12   תל בונד צמודות-בנקים
22/06/2017 2.64 -0.33 0.07 330.76   תל בונד צמודות-יתר
22/06/2017 1.15 0.13 0.01 328.34   תל בונד ריבית משתנה
22/06/2017 3.53 -0.02 -0.01 364.1   תל בונד שקלי
22/06/2017 3.54 -0.38 0.07 346.72   תל בונד תשואות
22/06/2017 3.99 -0.52 -0.10 351.64   תל בונד תשואות שקלי
22/06/2017 0.96 -0.28 0.09 346.11   ממשלתי כללי
22/06/2017 1.56 -0.55 0.27 344.04   ממשלתי מדד 10- 5 שנים
22/06/2017 0.58 -0.21 0.01 237.66   ממשלתי מדד 2 - 0 שנים
22/06/2017 0.91 -0.49 0 270.49   ממשלתי מדד 5 - 2 שנים
22/06/2017 0.21 -0.88 0.13 335.69   ממשלתי צמוד
22/06/2017 0.21 -0.88 0.12 333.52   ממשלתי צמוד מדד
22/06/2017 2.97 0.27 0.18 610.8   ממשלתי קבוע +5 שנים
22/06/2017 0.29 0.04 0 324.46   ממשלתי קבוע 0-2 שנים
22/06/2017 1.17 0.09 0.02 430.68   ממשלתי קבוע 2-5 שנים
22/06/2017 1.5 0.14 0.07 405.93   ממשלתי שקלי
22/06/2017 0.37 0.02 0.01 281.27   ממשלתי שקלי ריבית משתנה
22/06/2017 1.71 0.16 0.08 465.12   ממשלתי שקלי ריבית קבועה
22/06/2017 1.68 -0.6 0.07 339.89   צמוד מדד כללי
22/06/2017 1.62 -0.61 0.07 326.28   צמודות כללי
22/06/2017 -1.97 -0.91 0.15 235.94   צמודות מט"ח
22/06/2017 3.29 -0.19 0 319.72   קונצרני כללי
22/06/2017 3.08 -0.33 0.02 317.99   קונצרני צמוד
22/06/2017 3.25 -0.31 0.01 354.74   קונצרני צמוד מדד
22/06/2017 -1.97 -0.91 0.15 235.94   קונצרני צמוד מט"ח