נתוני מדד -ת"א 90
מדד ת"א 90

taba03 tabb02 taba01
img

נתוני שער יציג
ת"א 90 33363333
מדד ת"א סוג נייר
1019.4 שער
-0.27 שינוי %
20/07/2017 17:24:10 תאריך
שינוי % שערים  
  1022.210 בסיס
-0.27 1019.400 שער נוכחי
-0.32 1018.990 נמוך
0.65 1028.830 גבוה
0.15 1023.747 ממוצע
  158,488,237 שווי שוק
 
סטטיסטיקה
ללא שינוי % ירידות % עליות % נמוך גבוה תשואה
נומונלית
 
- - - - -1.72 מתחילת השבוע
- - - - 0.4 מתחילת החודש
17.12 35.62 47.26 826.51 1083.79 13.38 מתחילת השנה
מקור הנתונים