נתוני מדד -ת"א בנקים-5
מדד ת"א בנקים-5

taba03 tabb02 taba01
img

נתוני שער יציג
ת"א בנקים-5 33373333
מדד ת"א סוג נייר
1774.99 שער
-0.17 שינוי %
20/07/2017 17:24:09 תאריך
שינוי % שערים  
  1778.040 בסיס
-0.17 1774.990 שער נוכחי
-0.28 1773.030 נמוך
0.47 1786.380 גבוה
-0.01 1777.826 ממוצע
  92,563,213 שווי שוק
 
סטטיסטיקה
ללא שינוי % ירידות % עליות % נמוך גבוה תשואה
נומונלית
 
- - - - -1.13 מתחילת השבוע
- - - - 3.81 מתחילת החודש
17.12 40.07 42.81 1323.64 1795.2 12.42 מתחילת השנה
מקור הנתונים