נתוני מדד -ת"א SME60
מדד ת"א SME60

taba03 tabb02 taba01
img

נתוני שער יציג
ת"א SME60 33403333
מדד ת"א סוג נייר
770.59 שער
0.06 שינוי %
20/07/2017 17:24:10 תאריך
שינוי % שערים  
  770.150 בסיס
0.06 770.590 שער נוכחי
-0.17 768.850 נמוך
773.77 778.840 גבוה
0.52 774.155 ממוצע
  27,329,584 שווי שוק
 
סטטיסטיקה
ללא שינוי % ירידות % עליות % נמוך גבוה תשואה
נומונלית
 
- - - - -0.46 מתחילת השבוע
- - - - 1.89 מתחילת החודש
17.12 33.9 48.97 655.73 819.53 1.62 מתחילת השנה
מקור הנתונים