נתוני מדד -ת"א פיננסים
מדד ת"א פיננסים

taba03 tabb02 taba01
img

נתוני שער יציג
ת"א פיננסים 33413333
מדד ת"א סוג נייר
1678.29 שער
0.02 שינוי %
20/07/2017 17:24:10 תאריך
שינוי % שערים  
  1677.920 בסיס
0.02 1678.290 שער נוכחי
-0.01 1677.760 נמוך
0.49 1686.090 גבוה
0.19 1681.097 ממוצע
  124,406,115 שווי שוק
 
סטטיסטיקה
ללא שינוי % ירידות % עליות % נמוך גבוה תשואה
נומונלית
 
- - - - -1.46 מתחילת השבוע
- - - - 1.51 מתחילת החודש
17.12 34.25 48.63 1199.26 1704.45 15.02 מתחילת השנה
מקור הנתונים