כיל - הטבות
הטבות
תשואת
דיבידנד
%מס
יחידים
תאריך
אקס
תאריך
תשלום
תשלום
(אג'/%)
אירוע שם
ני"ע
0.62 25 06/06/2017 20/06/2017 9.2 אג' דיבידנד כיל
1.00 23.7 22/03/2017 04/04/2017 15.9 אג' דיבידנד כיל
1.18 22.9 20/12/2016 04/01/2017 18.2 אג' דיבידנד כיל
1.15 25 13/09/2016 27/09/2016 17.7 אג' דיבידנד כיל
0.65 25 07/06/2016 22/06/2016 10.5 אג' דיבידנד כיל
1.18 25 05/04/2016 18/04/2016 19.9 אג' דיבידנד כיל
1.31 20.644 01/12/2015 16/12/2015 25.5 אג' דיבידנד כיל
0.73 20.836 27/08/2015 10/09/2015 16.1 אג' דיבידנד כיל
1.64 16.992 09/06/2015 23/06/2015 45.9 אג' דיבידנד כיל
0.67 15 14/04/2015 29/04/2015 18.8 אג' דיבידנד כיל
1.51 15 03/12/2014 17/12/2014 38.9 אג' דיבידנד כיל
0.48 15 04/09/2014 17/09/2014 13.2 אג' דיבידנד כיל
0.81 15 10/06/2014 25/06/2014 24.9 אג' דיבידנד כיל
0.73 15 13/05/2014 27/05/2014 22.5 אג' דיבידנד כיל
4.32 15.609 12/03/2014 26/03/2014 136.4 אג' דיבידנד כיל
0.50 22.555 04/12/2013 18/12/2013 15.1 אג' דיבידנד כיל
2.45 19.992 29/08/2013 16/09/2013 63.7 אג' דיבידנד כיל
1.48 18.263 06/06/2013 20/06/2013 61.4 אג' דיבידנד כיל
0.87 16.239 10/04/2013 25/04/2013 41.9 אג' דיבידנד כיל
1.74 22.04 04/12/2012 19/12/2012 82.6 אג' דיבידנד כיל
1.98 20.052 29/08/2012 12/09/2012 89.9 אג' דיבידנד כיל
1.49 20.22 12/06/2012 26/06/2012 60.7 אג' דיבידנד כיל
4.79 20.06 16/04/2012 30/04/2012 0 אג' דיבידנד כיל
2.35 17.303 08/12/2011 22/12/2011 88.3 אג' דיבידנד כיל
2.13 17.627 13/09/2011 26/09/2011 87.4 אג' דיבידנד כיל
0.96 17.065 15/06/2011 28/06/2011 52.1 אג' דיבידנד כיל
0.75 16.224 28/04/2011 12/05/2011 45.8 אג' דיבידנד כיל
0.80 15.792 28/12/2010 12/01/2011 48 אג' דיבידנד כיל
1.06 16.698 07/09/2010 20/09/2010 52.7 אג' דיבידנד כיל
4.37 15.98 15/06/2010 28/06/2010 201.7 אג' דיבידנד כיל
0.94 15 13/04/2010 27/04/2010 45.1 אג' דיבידנד כיל
0.97 19.26 08/12/2009 22/12/2009 52.7 אג' דיבידנד כיל
0.69 18.84 02/09/2009 16/09/2009 30 אג' דיבידנד כיל
0.67 18.75 03/06/2009 17/06/2009 30.9 אג' דיבידנד כיל
1.64 0 21/04/2009 04/05/2009 58.2 אג' דיבידנד כיל
4.96 19.65 07/12/2008 22/12/2008 118.6 אג' דיבידנד כיל
1.54 17.27 09/09/2008 23/09/2008 83.5 אג' דיבידנד כיל
0.61 19.37 12/06/2008 25/06/2008 45.7 אג' דיבידנד כיל
0.51 19.03 15/04/2008 30/04/2008 31.8 אג' דיבידנד כיל
0.78 19.08 29/11/2007 17/12/2007 31.6 אג' דיבידנד כיל
0.88 18.31 02/09/2007 18/09/2007 28.1 אג' דיבידנד כיל
0.62 20 06/06/2007 18/06/2007 21.1 אג' דיבידנד כיל
3.04 19.472 11/04/2007 25/04/2007 91 אג' דיבידנד כיל
1.48 19.36 05/09/2006 19/09/2006 30.5 אג' דיבידנד כיל
1.80 17.81 25/04/2006 09/05/2006 31.8 אג' דיבידנד כיל
1.22 17.14 06/09/2005 21/09/2005 21.2 אג' דיבידנד כיל
1.02 25 10/04/2005 20/04/2005 12.4 אג' דיבידנד כיל
2.82 25 02/09/2004 19/09/2004 23.5 אג' דיבידנד כיל
1.26 25 15/04/2004 29/04/2004 9.6 אג' דיבידנד כיל
2.44 24.04 03/09/2003 16/09/2003 13.4 אג' דיבידנד כיל
1.98 25 10/04/2003 24/04/2003 10.2 אג' דיבידנד כיל
2.24 22.41 18/12/2002 30/12/2002 11.2 אג' דיבידנד כיל
2.16 25 08/05/2002 22/05/2002 10.5 אג' דיבידנד כיל
2.19 25 25/09/2001 11/10/2001 8.8 אג' דיבידנד כיל
2.10 24.49 17/04/2001 01/05/2001 9.3 אג' דיבידנד כיל
2.30 23.645 25/09/2000 10/10/2000 11.4 אג' דיבידנד כיל
3.27 23.94 30/03/2000 13/04/2000 17 אג' דיבידנד כיל
2.02 25 16/09/1999 30/09/1999 8.6 אג' דיבידנד כיל
2.33 25 30/03/1999 13/04/1999 10.6 אג' דיבידנד כיל
6.10 25 23/11/1998 07/12/1998 22.4 אג' דיבידנד כיל
2.15 25 01/09/1997 15/09/1997 9.1 אג' דיבידנד כיל
1.47 24.31 05/05/1997 19/05/1997 5.9 אג' דיבידנד כיל
חיפוש נייר
search icon
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי עניין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות