הפניקס אחזקות בע"מ - פרופיל חברה
חיפוש נייר
search icon
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי עניין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות  
כללי
דרך השלום 53, גבעתיים 53454 :כתובת הפניקס אחזקות בע"מ :שם
03-7238855 :פקס 03-7332997 :טלפון
ביטוח :ענף קוסט פורר גבאי את קסירר :רו"ח
http://www.fnx.co.il :אתר הבית    

החברה, הפניקס אחזקות בע"מ, והחברות הבנות שלה פועלות בתחומי הביטוח, הפנסיה והגמל ובתחום שוק ההון והשירותים הפיננסיים, כמפורט להלן: - ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח. - ביטוח כללי: כולל בין היתר ביטוחי רכוש וביטוחי חבויות, ענפי ביטוח רכב חובה ורכב רכוש. - ביטוחי בריאות. - שירותים פיננסיים. ביוני 2016 הפכה אקסלנס השקעות לחברה בת בבעלות מלאה של הפניקס בעקבות הצעת רכש, ובכך נמחקו מניות אקסלנס מהרישום למסחר בבורסה.

דירקטורים
תפקיד שם
דירקטור רגיל אברהם הראל
יו"ר דירקטוריון אסף ברטפלד
דירקטור רגיל ישראל קז
דירקטור רגיל ליאורה פרט לוין
דירקטור חיצוני משה אברמוביץ'
דירקטור רגיל עומר שחר
דירקטור חיצוני רוני מליניאק
דירקטור חיצוני ריבי כהן
בכירים
שכר תפקיד שם
3334 מנהל כללי אייל לפידות
- סמנכ"ל כספים אלי שוורץ
- סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ראשי ו מנחם נאמן
- מנהל סיכונים וממונה על האכיפה עמית נתנאל
2186 מנהל השקעות ראשי של קבוצת הפני רועי יקיר
- מבקר פנימי שמואל רוזנבלום

בנות ומסונפות
הערה בהצבעה % בהון % שם חברה
100 100 OKRA B.V
במישרין ובעקיפין ע"י: הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 100 100 אגם לידרים סוכנות לביטוח (2003)
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 100 100 אקסלנס אחזקות קבע (1993)
מוחזקת ע"י: אקסלנס נשואה מוצרים פיננסיים 100 100 אקסלנס גלובל מרקט (2001)
מוחזקת ע"י: הפניקס השקעות ופיננסים 100 100 אקסלנס השקעות בעיימ
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 100 100 אקסלנס טכנולוגיות (1998)
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 100 100 אקסלנס נשואה גמל ופנסיה
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 100 100 אקסלנס נשואה חיתום (1993)
מוחזקת ע"י: אקסלנס צמיחה ניירות ערך והשקעות 100 100 אקסלנס נשואה מוצרים פיננסיים
מוחזקת ע"י: אקסלנס צמיחה ניירות ערך והשקעות 100 100 אקסלנס נשואה ניהול השקעות
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 100 100 אקסלנס נשואה שירותים
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 100 100 אקסלנס צמיחה ניירות ערך והשקעות
מוחזקת ע"י: אקסלנס נשואה ניהול קרנות נאמנות 100 100 אקסלנס קרנות נאמנות
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 100 100 ארבל אגרות חוב
מוחזקת ע"י: הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 100 100 בריא לי סוכנות לביטוח (2007)
מוחזקת ע"י: הפניקס חברה לביטוח 100 100 הדר ירוק נכסים והשקעות
מוחזקת ע"י: הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 100 100 המומחים להטבות עובדים, בנפיט
100 100 הפניקס אחזקות בינלאומי
מוחזקת ע"י: הפניקס חברה לביטוח 100 100 הפניקס גיוסי הון (2009) בעיימ
100 100 הפניקס השקעות ופיננסים
לשעבר הדר חברה לביטוח 100 100 הפניקס חברה לביטוח
לשעבר הפניקס גמל, מוחזקת ע"י: הפניקס חברה לביטוח 100 100 הפניקס ניהול קרנות פנסיה מאוזנות
מוחזקת ע"י: הפניקס חברה לביטוח 100 100 הפניקס סוכנויות ביטוח 1989
מוחזקת ע"י: הפניקס חברה לביטוח 100 100 הפניקס פנסיה וגמל
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 100 100 מטבעות עולם
100 100 עד 120 מגורים לאוכלוסיה המבוגרת
מוחזקת ע"י: הפניקס השקעות ופיננסים 100 100 עטרה טכנולוג'י וונצ'רס
מוחזקת ע"י: הפניקס השקעות ופיננסים 100 100 עטרה ניהול שותפויות
100 100 פלטינום מימון ופקטורינג
מוחזקת ע"י: הפניקס השקעות ופיננסים 100 100 פניקלאס
מוחזקת ע"י: ק.ס.ם תעודות סל אחזקות 100 100 פריזמה מכשירים פיננסיים
מוחזקת ע"י: ק.ס.ם תעודות סל אחזקות 100 100 ק.ס.ם ג'מבו בעיימ
מוחזקת ע"י: ק.ס.ם תעודות סל אחזקות 100 100 ק.ס.ם מטבעות בעיימ
מוחזקת ע"י: ק.ס.ם תעודות סל אחזקות 100 100 קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בעיימ
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 100 100 רן - אבגד נכסים והשקעות
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 100 100 שחר ארוך
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 100 100 שיאון אגרות חוב
מוחזקת ע"י: הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 100 100 שקל סוכנות לביטוח (2008)
מוחזקת ע"י: אקסלנס נשואה ניהול השקעות 99 99 אקסלנס נשואה שירותי בורסה
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 94 94 מירומית מפעלי מתכת אשקלון (1994)
מוחזקת בעקיפין ע"י: אקסלנס השקעות 87.5 87.5 ק.ס.ם תעודות סל אחזקות
מוחזקת ע"י: הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 85 85 קלע סוכנות לביטוח (1987)
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 80 80 אקסלנס אינווסט (2007)
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 78 78 קונסיליינס שירותי ניהול
מוחזקת ע"י: הפניקס השקעות ופיננסים 75 75 הפניקס קפיטל
מוחזקת ע"י: הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 60 60 אגם לידרים אחזקות (2001)
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 60 60 אקסלנס ניהול טכנולוגיות
מוחזקת ע"י: אקסלנס צמיחה ניירות ערך והשקעות 55 55 אקסלנס נשואה ניהול קרנות נאמנות
55 55 פניקס גלובל
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 52.5 52.5 ריט 1 שירותי ניהול
מוחזקת ע"י: הפניקס סוכנויות לביטוח 1989 52 52 כהן - גבעון סוכנות לביטוח (1994)
מוחזקת ע"י: הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 50 50 אורן (ישראל) סוכנות לבטוח (2009)
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 50 50 איסופ שירותי ניהול ונאמנות
מוחזקת ע"י: הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 50 50 גרניט סוכנות לביטוח ח.י.ש (1991)
במישרין ובעקיפין ע"י: הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 50 50 רמון - גרניט סוכנות לבטוח (1994)
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 49 49 אקסבר
מוחזקת ע"י: הפניקס השקעות ופיננסים 49 49 גמא ניהול וסליקה
מוחזקת ע"י: הפניקס חברה לביטוח 49 49 הפנ-טאו אחזקות, שותפות מוגבלת
מוחזקת ע"י: הפניקס חברה לביטוח 48.5 48.5 אוטוסרב שירותי רכב
מוחזקת ע"י: הפניקס השקעות ופיננסים 45 45 חצי חשבון
מוחזקת ע"י: הפניקס השקעות ופיננסים 41.42 41.42 מהדרין בע"מ
מוחזקת ע"י: הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 40 40 דורון ראובני סוכנות לבטוח
מוחזקת ע"י: הפניקס השקעות ופיננסים 33.33 33.33 החזקות עד"ך
מוחזקת ע"י: הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 33.33 33.33 עמרי סוכנות בטוח
מוחזקת ע"י: הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 26 26 מזרח שירות ביטוח
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 25 25 פרטו נגזרות
מוחזקת ע"י: אקסלנס השקעות 8.4 8.4 METFIELD HOLDING
מוחזקת ע"י: הפניקס חברה לביטוח 5 5 LINCHFIELD