חילן :בעלי עניין
בעלי עניין
סה"כ שווי
באלפי ש"ח
החזקות נ"ע % בהצבעה % בהון פעולה אחרונה שם נייר סוג שם בעלי עניין
558,609.5 8,714,657 38.76 38.76 20/09/16 חילן חברה
דיסיאל ביאי השק
96,722.41 1,508,930 6.71 6.71 31/03/17 חילן מוסדי
מגדל משתתפות
62,258.73 971,275 4.32 4.32 31/03/17 חילן ק. גמל
הראל ק.גמל
62,207.38 970,474 4.32 4.32 31/03/17 חילן ק. גמל
פסגות ק.גמל
58,555.86 913,508 4.06 4.06 31/03/17 חילן ק. גמל
מגדל קופ"ג
19,553 305,039 1.36 1.36 31/03/17 חילן מוסדי
פסגות תעודות סל
12,839.36 200,302 0.89 0.89 31/03/17 חילן מוסדי
הראל ת.סל
11,153.72 174,005 0.77 0.77 31/03/17 חילן ק. נאמנות
מגדל ק.נאמ
3,188.59 49,744 0.22 0.22 31/03/17 חילן ק. נאמנות
הראל ק.נאמ
1,610.38 25,123 0.11 0.11 31/03/17 חילן מוסדי
הראל השקעות
1,075.09 16,772 0.07 0.07 28/02/14 חילן מוסדי
הראל משתתפות
412.93 6,442 0.03 0.03 31/03/17 חילן ק. נאמנות
פסגות ק.נאמ
232.17 3,622 0.02 0.02 31/03/16 חילן מוסדי
מגדל ביטוח
114.35 1,784 0.01 0.01 31/03/17 חילן מוסדי
פסגות משתתפות
888,533.47 61.65 61.65 סה"כ לבעלי עניין
1,441,139.59 38.35 38.35
סה"כ לציבור
2,329,673.06 סה"כ לחברה

                            
חיפוש נייר
search icon
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי עניין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות