פוקס :בעלי עניין
בעלי עניין
סה"כ שווי
באלפי ש"ח
החזקות נ"ע % בהצבעה % בהון פעולה אחרונה שם נייר סוג שם בעלי עניין
233,290.6 3,374,177 25.04 25.04 04/10/11 פוקס חברה
ויזל אחזקות
229,611.24 3,320,961 24.64 24.64 04/10/11 פוקס פרטי
פוקס אברהם
46,670.19 675,010 5.01 5.01 31/03/17 פוקס ק. נאמנות
ילין ק.נאמ
43,953.13 635,712 4.72 4.72 31/03/17 פוקס מוסדי
מגדל משתתפות
32,158.12 465,116 3.45 3.45 31/03/17 פוקס ק. גמל
מגדל קופ"ג
9,063.91 131,095 0.97 0.97 31/08/15 פוקס ק. גמל
ילין ק.גמל
2,809.3 40,632 0.3 0.3 31/03/17 פוקס ק. נאמנות
מגדל ק.נאמ
2,583.9 37,372 0.29 0.29 02/10/14 פוקס מוסדי
מגדל ביטוח
674.53 9,756 0.07 0.07 20/08/15 פוקס פרטי
ויזל הראל אליעזר
338.23 4,892 0.04 0.04 25/09/07 פוקס פרטי
פוקס ישי
338.3 4,893 0.04 0.04 25/09/07 פוקס פרטי
פוקס עודד שאול
601,491.45 64.57 64.57 סה"כ לבעלי עניין
931,745.23 35.43 35.43
סה"כ לציבור
1,533,236.68 סה"כ לחברה

                            
חיפוש נייר
search icon
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי עניין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות