נטו אחזקות :בעלי עניין
בעלי עניין
סה"כ שווי
באלפי ש"ח
החזקות נ"ע % בהצבעה % בהון פעולה אחרונה שם נייר סוג שם בעלי עניין
790,951.88 1,967,542 55.25 53.19 20/04/16 נטו אחזקות חברה
נאמנות עזרא
98,555.53 245,163 6.88 6.63 31/03/17 נטו אחזקות ק. גמל
ילין ק.גמל
63,763.23 158,615 4.45 4.29 31/03/17 נטו אחזקות ק. גמל
מיטב דש ק.גמל
61,907.6 153,999 4.32 4.16 02/11/03 נטו אחזקות פרטי
עזרא החזקות
61,080.28 151,941 4.27 4.11 31/03/17 נטו אחזקות ק. נאמנות
ילין ק.נאמ
55,294.7 137,549 0 3.72 23/06/17 נטו אחזקות חברה
נטו מלינדה.רדב
12,966.11 32,254 0.91 0.87 31/03/17 נטו אחזקות חברה
מיטב דש
3,983.82 9,910 0.28 0.27 31/03/17 נטו אחזקות ק. נאמנות
מיטב דש ק.נאמ
120.6 300 0.01 0.01 13/07/16 נטו אחזקות פרטי
כהן בהארי מזל
130.25 324 0 0.01 23/06/17 נטו אחזקות חברה
עזרא החזקות.רדב
1,148,754 76.37 77.26 סה"כ לבעלי עניין
1,487,100.91 23.63 22.74
סה"כ לציבור
2,635,854.91 סה"כ לחברה

                            
חיפוש נייר
search icon
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי עניין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות