אלקו :בעלי עניין
בעלי עניין
סה"כ שווי
באלפי ש"ח
החזקות נ"ע % בהצבעה % בהון פעולה אחרונה שם נייר סוג שם בעלי עניין
1,203,711.4 17,907,042.29 64.85 64.85 28/11/13 אלקו פרטי
זלקינד גרשון
72,708.25 1,081,646 3.92 3.92 31/03/17 אלקו ק. גמל
ילין ק.גמל
41,868.65 622,860 2.26 2.26 31/12/16 אלקו ק. נאמנות
ילין ק.נאמ
1,318,288.3 71.03 71.03 סה"כ לבעלי עניין
1,856,746.94 28.97 28.97
סה"כ לציבור
3,175,035.24 סה"כ לחברה

                            
חיפוש נייר
search icon
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי עניין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות