מארוול - תשואות ושערים

מחזורים ונפחים
תמורה כספית ממוצעת מחזור ממוצע  
7,352,824 חודשי
6,690,669.5 6 חודשים
5,981,004.5 12 חודשים

נמוך גבוה  
16.21 16.47 שבועי
16.06 17.67 חודשי
11.24 17.97 שנתי
תשואות
% שינוי  
-1.27 שבועי
-0.91 תחילת החודש
9.57 3 חודשים
18.02 תחילת השנה
45.64 12 חודשים
57.26 שנה קודמת

נתונים סטטיסטיים
1.46 ביטא שנה
27.22 סטיית תקן שנה
מקדם מתאם
תשואת דיבידנד

שווי חברה (באלפי ש"ח)
הון רשום למסחר

חיפוש נייר
search icon
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני