בזק - תשואות ושערים

מחזורים ונפחים
תמורה כספית ממוצעת מחזור ממוצע  
63,522,056 10,343,462 חודשי
45,762,412 7,125,096.5 6 חודשים
41,670,080 6,156,801 12 חודשים

נמוך גבוה  
579 596.3 שבועי
579 648 חודשי
579 738.7 שנתי
תשואות
% שינוי  
-2.77 שבועי
-4.61 תחילת החודש
-6.17 3 חודשים
-17.16 תחילת השנה
-12.7 12 חודשים
-8.56 שנה קודמת

נתונים סטטיסטיים
0.73 ביטא שנה
19.66 סטיית תקן שנה
0.32 מקדם מתאם
6.81 תשואת דיבידנד

16,490,591.21 שווי חברה (באלפי ש"ח)
2,765,485,753 הון רשום למסחר

חיפוש נייר
search icon
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי עניין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות