בזן - תשואות ושערים

מחזורים ונפחים
תמורה כספית ממוצעת מחזור ממוצע  
9,852,575 6,252,999.5 חודשי
9,784,271 6,532,266 6 חודשים
6,876,600.5 4,688,558.5 12 חודשים

נמוך גבוה  
157.4 161.9 שבועי
153.6 161.9 חודשי
124.07 166.5 שנתי
תשואות
% שינוי  
2.79 שבועי
5.4 תחילת החודש
10.36 3 חודשים
28.95 תחילת השנה
28.09 12 חודשים
-12.01 שנה קודמת

נתונים סטטיסטיים
1.06 ביטא שנה
21.18 סטיית תקן שנה
0.41 מקדם מתאם
7.86 תשואת דיבידנד

5,176,505.19 שווי חברה (באלפי ש"ח)
3,197,347,363 הון רשום למסחר

חיפוש נייר
search icon
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי עניין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות