הבהרה משפטית

11/09/2014 תאריך מסחר אחרון בקרן אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות :קרנות
 

 
אג"ח כללי בחו"ל : סיווג
5105911 :מספר קרן
פטורה מעמד מס

דרוג מעלות
28/12/2005 תאריך הקמה
נתוני מסחר
135.89 מחיר פדיון
135.89 מחיר קניה
0.30 שינוי יומי %
0.41 שינוי בנקודות
1.23 %דמי ניהול ב
0.05 דמי נאמן
0.00 %עמלת רכישה ב
אלטשולר שחם מנהל הקרן
אגוד נאמנות נאמן הקרן
   
תשואות
ממוצע
לענף
קרן  
0.07 1.26 מתחילת החודש
5.22 7.60 מתחילת השנה
1.76 4.85 3 חודשים
5.68 6.51 12 חודשים
4.62 36 חודשים
-10.94 בשנה שעברה
מדדי סיכון
4.64 סטיית תקן
1.14 מדד שארפ
0.89 ביטא שנה
הרכב הקרן ב- %
16.63 לא צמוד 
0.00 אג"ח להמרה 
0.00 מניות ואופציות 
83.37 צמוד מט"ח 
0.00 צמוד מדד 

193.79 ₪ .נכסים במיל

תחזית ארועים
שיעור הטבה תאריך תשלום תאריך אקס סוג הטבה
חיפוש נייר