הבהרה משפטית

30/09/2014 תאריך מסחר אחרון בקרן אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות :קרנות
 

 
אג"ח כללי בחו"ל : סיווג
5105911 :מספר קרן
פטורה מעמד מס

דרוג מעלות
28/12/2005 תאריך הקמה
נתוני מסחר
137.32 מחיר פדיון
137.32 מחיר קניה
0.18 שינוי יומי %
0.25 שינוי בנקודות
1.23 %דמי ניהול ב
0.05 דמי נאמן
0.00 %עמלת רכישה ב
אלטשולר שחם מנהל הקרן
אגוד נאמנות נאמן הקרן
   
תשואות
ממוצע
לענף
קרן  
0.04 2.32 מתחילת החודש
5.17 8.73 מתחילת השנה
1.50 6.16 3 חודשים
4.64 6.69 12 חודשים
8.61 36 חודשים
-10.94 בשנה שעברה
מדדי סיכון
4.48 סטיית תקן
1.25 מדד שארפ
0.87 ביטא שנה
הרכב הקרן ב- %
16.63 לא צמוד 
0.00 אג"ח להמרה 
0.00 מניות ואופציות 
83.37 צמוד מט"ח 
0.00 צמוד מדד 

193.79 ₪ .נכסים במיל

תחזית ארועים
שיעור הטבה תאריך תשלום תאריך אקס סוג הטבה
חיפוש נייר