הבהרה משפטית

16/04/2014 תאריך מסחר אחרון בקרן אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות :קרנות
 

 
אג"ח כללי בחו"ל : סיווג
5105911 :מספר קרן
פטורה מעמד מס

דרוג מעלות
28/12/2005 תאריך הקמה
נתוני מסחר
128.13 מחיר פדיון
128.13 מחיר קניה
-0.02 שינוי יומי %
-0.03 שינוי בנקודות
1.23 %דמי ניהול ב
0.05 דמי נאמן
0.00 %עמלת רכישה ב
אלטשולר שחם מנהל הקרן
אגוד נאמנות נאמן הקרן
   
תשואות
ממוצע
לענף
קרן  
0.24 0.18 מתחילת החודש
1.48 1.46 מתחילת השנה
1.09 1.02 3 חודשים
-1.98 -7.39 12 חודשים
8.27 36 חודשים
-10.94 בשנה שעברה
מדדי סיכון
6.03 סטיית תקן
-1.48 מדד שארפ
0.88 ביטא שנה
הרכב הקרן ב- %
14.58 לא צמוד 
0.00 אג"ח להמרה 
0.00 מניות ואופציות 
85.42 צמוד מט"ח 
0.00 צמוד מדד 

184.32 ₪ .נכסים במיל

תחזית ארועים
שיעור הטבה תאריך תשלום תאריך אקס סוג הטבה
חיפוש נייר