הבהרה משפטית

29/10/2014 תאריך מסחר אחרון בקרן אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות :קרנות
 

 
אג"ח כללי בחו"ל : סיווג
5105911 :מספר קרן
פטורה מעמד מס

דרוג מעלות
28/12/2005 תאריך הקמה
נתוני מסחר
140.25 מחיר פדיון
140.25 מחיר קניה
-0.25 שינוי יומי %
-0.35 שינוי בנקודות
1.23 %דמי ניהול ב
0.05 דמי נאמן
0.00 %עמלת רכישה ב
אלטשולר שחם מנהל הקרן
אגוד נאמנות נאמן הקרן
   
תשואות
ממוצע
לענף
קרן  
1.21 2.13 מתחילת החודש
6.46 11.05 מתחילת השנה
3.18 8.87 3 חודשים
4.66 7.73 12 חודשים
10.08 36 חודשים
-10.94 בשנה שעברה
מדדי סיכון
4.84 סטיית תקן
1.40 מדד שארפ
0.88 ביטא שנה
הרכב הקרן ב- %
37.48 לא צמוד 
0.00 אג"ח להמרה 
0.00 מניות ואופציות 
62.52 צמוד מט"ח 
0.00 צמוד מדד 

210.08 ₪ .נכסים במיל

תחזית ארועים
שיעור הטבה תאריך תשלום תאריך אקס סוג הטבה
חיפוש נייר