הבהרה משפטית

24/07/2014 תאריך מסחר אחרון בקרן אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות :קרנות
 

 
אג"ח כללי בחו"ל : סיווג
5105911 :מספר קרן
פטורה מעמד מס

דרוג מעלות
28/12/2005 תאריך הקמה
נתוני מסחר
128.11 מחיר פדיון
128.11 מחיר קניה
-0.30 שינוי יומי %
-0.39 שינוי בנקודות
1.23 %דמי ניהול ב
0.05 דמי נאמן
0.00 %עמלת רכישה ב
אלטשולר שחם מנהל הקרן
אגוד נאמנות נאמן הקרן
   
תשואות
ממוצע
לענף
קרן  
-0.48 -0.96 מתחילת החודש
3.14 1.44 מתחילת השנה
0.82 -0.21 3 חודשים
2.20 -1.69 12 חודשים
4.96 36 חודשים
-10.94 בשנה שעברה
מדדי סיכון
5.04 סטיית תקן
-0.55 מדד שארפ
0.87 ביטא שנה
הרכב הקרן ב- %
16.73 לא צמוד 
0.00 אג"ח להמרה 
0.00 מניות ואופציות 
83.27 צמוד מט"ח 
0.00 צמוד מדד 

185.30 ₪ .נכסים במיל

תחזית ארועים
שיעור הטבה תאריך תשלום תאריך אקס סוג הטבה
חיפוש נייר