הבהרה משפטית

21/07/2014 תאריך מסחר אחרון בקרן אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות :קרנות
 

 
אג"ח כללי בחו"ל : סיווג
5105911 :מספר קרן
פטורה מעמד מס

דרוג מעלות
28/12/2005 תאריך הקמה
נתוני מסחר
128.63 מחיר פדיון
128.63 מחיר קניה
0.19 שינוי יומי %
0.24 שינוי בנקודות
1.23 %דמי ניהול ב
0.05 דמי נאמן
0.00 %עמלת רכישה ב
אלטשולר שחם מנהל הקרן
אגוד נאמנות נאמן הקרן
   
תשואות
ממוצע
לענף
קרן  
-0.28 -0.56 מתחילת החודש
3.34 1.85 מתחילת השנה
1.13 0.39 3 חודשים
2.29 -1.46 12 חודשים
5.38 36 חודשים
-10.94 בשנה שעברה
מדדי סיכון
5.06 סטיית תקן
-0.51 מדד שארפ
0.87 ביטא שנה
הרכב הקרן ב- %
16.73 לא צמוד 
0.00 אג"ח להמרה 
0.00 מניות ואופציות 
83.27 צמוד מט"ח 
0.00 צמוד מדד 

185.30 ₪ .נכסים במיל

תחזית ארועים
שיעור הטבה תאריך תשלום תאריך אקס סוג הטבה
חיפוש נייר