הבהרה משפטית

18/08/2014 תאריך מסחר אחרון בקרן אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות :קרנות
 

 
אג"ח כללי בחו"ל : סיווג
5105911 :מספר קרן
פטורה מעמד מס

דרוג מעלות
28/12/2005 תאריך הקמה
נתוני מסחר
131.90 מחיר פדיון
131.90 מחיר קניה
1.09 שינוי יומי %
1.42 שינוי בנקודות
1.23 %דמי ניהול ב
0.05 דמי נאמן
0.00 %עמלת רכישה ב
אלטשולר שחם מנהל הקרן
אגוד נאמנות נאמן הקרן
   
תשואות
ממוצע
לענף
קרן  
1.14 2.67 מתחילת החודש
4.30 4.44 מתחילת השנה
1.11 2.26 3 חודשים
4.28 3.01 12 חודשים
4.38 36 חודשים
-10.94 בשנה שעברה
מדדי סיכון
5.17 סטיית תקן
0.36 מדד שארפ
0.90 ביטא שנה
הרכב הקרן ב- %
17.00 לא צמוד 
0.00 אג"ח להמרה 
0.00 מניות ואופציות 
83.00 צמוד מט"ח 
0.00 צמוד מדד 

184.55 ₪ .נכסים במיל

תחזית ארועים
שיעור הטבה תאריך תשלום תאריך אקס סוג הטבה
חיפוש נייר