הבהרה משפטית

22/10/2014 תאריך מסחר אחרון בקרן אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות :קרנות
 

 
אג"ח כללי בחו"ל : סיווג
5105911 :מספר קרן
פטורה מעמד מס

דרוג מעלות
28/12/2005 תאריך הקמה
נתוני מסחר
139.96 מחיר פדיון
139.96 מחיר קניה
0.28 שינוי יומי %
0.39 שינוי בנקודות
1.23 %דמי ניהול ב
0.05 דמי נאמן
0.00 %עמלת רכישה ב
אלטשולר שחם מנהל הקרן
אגוד נאמנות נאמן הקרן
   
תשואות
ממוצע
לענף
קרן  
0.92 1.92 מתחילת החודש
6.15 10.82 מתחילת השנה
2.79 8.77 3 חודשים
4.34 7.20 12 חודשים
11.68 36 חודשים
-10.94 בשנה שעברה
מדדי סיכון
4.77 סטיית תקן
1.29 מדד שארפ
0.88 ביטא שנה
הרכב הקרן ב- %
37.48 לא צמוד 
0.00 אג"ח להמרה 
0.00 מניות ואופציות 
62.52 צמוד מט"ח 
0.00 צמוד מדד 

210.08 ₪ .נכסים במיל

תחזית ארועים
שיעור הטבה תאריך תשלום תאריך אקס סוג הטבה
חיפוש נייר