הבהרה משפטית

28/08/2014 תאריך מסחר אחרון בקרן אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות :קרנות
 

 
אג"ח כללי בחו"ל : סיווג
5105911 :מספר קרן
פטורה מעמד מס

דרוג מעלות
28/12/2005 תאריך הקמה
נתוני מסחר
134.20 מחיר פדיון
134.20 מחיר קניה
-0.32 שינוי יומי %
-0.43 שינוי בנקודות
1.23 %דמי ניהול ב
0.05 דמי נאמן
0.00 %עמלת רכישה ב
אלטשולר שחם מנהל הקרן
אגוד נאמנות נאמן הקרן
   
תשואות
ממוצע
לענף
קרן  
2.00 4.46 מתחילת החודש
5.15 6.26 מתחילת השנה
1.35 2.89 3 חודשים
4.77 3.37 12 חודשים
5.72 36 חודשים
-10.94 בשנה שעברה
מדדי סיכון
4.78 סטיית תקן
0.44 מדד שארפ
0.91 ביטא שנה
הרכב הקרן ב- %
17.00 לא צמוד 
0.00 אג"ח להמרה 
0.00 מניות ואופציות 
83.00 צמוד מט"ח 
0.00 צמוד מדד 

184.55 ₪ .נכסים במיל

תחזית ארועים
שיעור הטבה תאריך תשלום תאריך אקס סוג הטבה
חיפוש נייר