הבהרה משפטית

מילון למונחי שוק ההון
   :חיפוש לפי מונח      
מק"מ :מונח בעברית
Zero-Coupon Bond :מונח באנגלית
מלווה קצר מועד המונפק על ידי בנק ישראל לתקופות של עד שנה.איגרת חוב זו אינה נושאת ריבית ואינה צמודה.האיגרת מנופקת בנכיון, כלומר, שער הקניה נמוך מהערך לפרעון. ההפרש בינהם מהווה את שעור התשואה של המק''מ.המק''מ משמש את בנק ישראל ככלי לביצוע המדיניות המוניטרית כגון קביעת שער הריבית לטווח הקצר והגדלת והקטנת כמות הכסף בידי הציבור. לצפיה בנתוני מק"מים
לפי סדר א-ב: רשימת המונחים