הבהרה משפטית

מילון למונחי שוק ההון
   :חיפוש לפי מונח      
תשואת יתר :מונח בעברית
OUT PERFORM :מונח באנגלית
המניה צפויה לתת תשואת יתר על תשואת השוק ב- 12 החודשים הקרובים
לפי סדר א-ב: רשימת המונחים