הבהרה משפטית

  לודן חברה להנדסה בע"מ - פרופיל חברה
חיפוש נייר
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי ענין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות  
ניתוחים טכניים  
כללי
רח' גרניט 6 קרית אריה, פתח תקוה :כתובת לודן חברה להנדסה בע"מ :שם
03-9182022 :פקס 03-9182000 :טלפון
שרותים :ענף הורוביץ, עידן, סבו, טבת את כהן, טבח ושות' :רו"ח
http://www.ludan-group.com :אתר הבית    

החברה, לודן חברה להנדסה בע"מ, והחברות המוחזקות על ידה פועלות בתחומי הנדסה שונים:
- שירותי הנדסה וניהול פרויקטים: הקמת מתקנים וקווי ייצור במפעלים תעשייתיים ו/או שדרוג מתקני וקווי ייצור קיימים, שירותי ניהול, תכנון, רכש והקמה.
- שירותי תוכנה ובקרה: שיווק ופיתוח מוצרי תוכנה והתאמתם לצרכי הלקוחות בתחום התעשייה, בעיקר בתעשייה התהליכית. כמו כן, מתמחה לודן בתחום מערכות מכשור ובקרה המשמשות לפיקוד ולבקרה על תפעול מפעלים.
- שירותי Turn-Key: שירותי הנדסה גם במתכונת של Turn-Key, בהם אחראית חברת הקבוצה לביצוע כולל של כל שלבי הפרוייקט.
בנוסף, פעילות החברה הינה גם בתחום איכות הסביבה בארץ ובחו"ל (נתינת פתרונות טכנולוגיים, יעוץ וביצוע שיקום של קרקעות ומי טהום, טיפול בגז פליטה וכו'),וגם בתחום האנרגיה הירוקה (הקמת מתקני אנרגיה וכו').

דירקטורים
תפקיד שם
דירקטור אבי וינטר
דירקטור אורלי בן יוסף
דח"צ אירית שטרן
דירקטור יוסף זינגר
דח"צ, יו"ר ו. ביקורת מנחם אקרמן
יו"ר הדירקטוריון משה לוסקי
בכירים
שכר תפקיד שם
2009 מנכ"ל משותף ארנון אהרון
1970 מנכ"ל משותף יהודה שריד
1183 מנכ"ל חברה בת פרנס ג'נסן
936 מנכ"ל חברה בת אבי ליבר
821 סמנכ"ל כספים לילך רוזין-שטיינבוק
690 מהנדס יעקב זלוסצר
  מנכ"ל חברה בת גולן תדהר
  סמנכ"ל משאבי אנוש רחל נועם-מזרחי
  מנכ"ל חברה בת דמיטרי מיליטסקו
  מבקר פנים דב אינגבר
  סמנכ"ל פיתוח עסקי שאול סיטון
  מנכ"ל חברה בת יובל אלון
  יועץ משפטי, מזכיר ארז רום
  חשב גורי לביא

בנות ומסונפות
הערה בהצבעה % בהון % שם חברה
רשומה ברומניה, מוחזקת ע"י: לודן פרוייקטים נדלן 26 26 CHARISMA CONSTRUCT S.R.L
מוחזקת ע"י: LUDANCOM B.V, רשומה בהולנד 100 100 KH ENGINEERING B.V
מוחזקת ע"י:LUDANCOM B.V, רשומה ברומניה 100 100 KH PROCESS ENGINEERING SRL
רשומה בבולגריה,מוחזקת ע"י: LUDAN ENGIN. S.R.L 100 100 LUDAN ENGINEERING LTD
רשומה בבלגיה, לא פעילה 100 100 LUDAN ENGINEERING N.V
רשומה ברומניה, לשעבר TOTAL PROJECT S.R.L 55 55 LUDAN ENGINEERING S.R.L
מוחזקת ע"י: לודן-טק 90 90 LUDAN SYSTEM SOLUTIONS SRL
רשומה בהולנד 60 60 LUDANCOM B.V

19 19 אקוופיור טכנולוגיות

100 100 לודן אנרגיה חו"ל

100 100 לודן טכנולוגיות סביבה

100 100 לודן טק
לשעבר לודן מערכות תוכנה (1995) 89 89 לודן מערכות תוכנה ובקרה

100 100 לודן פרוייקטים דרום
לשעבר לודן אקספורט פרויקטים (1988) 100 100 לודן פרוייקטים נדלן

100 100 לודן תשתיות ובינוי (1993)
מוחזקת ע"י: לודן-טק 75 75 לודן-טק החזקות
מוחזקת ע"י: לודן-טק 75 75 לודן-טק החזקות ישראל
מוחזקת ע"י: לודן טכנולוגיות סביבה 28 28 לקסטרן

100 100 סימס מערכות תוכנה
מוחזקת בעקיפין ע"י: לודן טק 96.60 96.60 שימקוטק