הבהרה משפטית

  קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ - פרופיל חברה
חיפוש נייר
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי ענין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות  
ניתוחים טכניים  
כללי
דרך מנחם בגין 154, תל-אביב 64921 :כתובת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ :שם
03-6911661 :פקס 03-6891200 :טלפון
נדל"ן ובינוי :ענף קוסט פורר גבאי את קסירר :רו"ח
http://www.kardan-nadlan.co.il :אתר הבית    

החברה, קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות וקשורות, בשלושה תחומי פעילות:
- מגורים: איתור, ייזום ופיתוח של בנייני מגורים בארץ המיועדים למכירה.
- נכסים מניבים: איתור, ייזום, פיתוח, מכירה והשכרה של מבני משרדים ושטחי מסחר.
- ביצוע עבודות בניה: מתן שירותי קבלן מבצע לבניית מבני מגורים, מבנים מסחריים וציבוריים.
החברה הציבורית קרדן ישראל היא בעלת השליטה בחברה.

דירקטורים
תפקיד שם
דח"צ אהרון יוסף פלר
דירקטור איילת נחמה ולר
דירקטור איתן רכטר
דח"צ בנימין אושמן
יו"ר הדירקטוריון יוסף גרינפלד
דירקטור עדו ליבוביץ
דח"צ צבי שור
דירקטור רוני מילוא
דח"צ שמואל לביא
בכירים
שכר תפקיד שם
1895 מנכ"ל מיכאל זיסמן
1892 מנכ"ל חברה בת יוסף נתיב
883 מהנדס מוטי כרמי
835 מנכ"ל חברה בת עופר טיבי
  סמנכ"ל כספים ערן עמרם
  סמנכ"ל פיתוח עסקי דן מור
  סמנכ"ל שיווק אברהם שמש
  חשב רועי כנפי
  יועץ משפטי, מזכיר נעמה ארליך-כץ
  מבקר פנים יוסי גינוסר
  מנכ"ל חברה בת דן בן-עמרם

בנות ומסונפות
הערה בהצבעה % בהון % שם חברה
מוחזקת ע"י: אל-הר הנדסה ובניין 50 50 EL-HAR ENGINEERING RO S.R.L
מוחזקת ע"י: אל-הר הנדסה ובניין 50 50 אחוזת ארנונה

50 50 אל-הר הנדסה ובניין
מוחזקת ע"י: אל-הר הנדסה ובניין 33.50 33.50 אלכאן

30 30 הולילנד פארק

40 40 מיקדן ניהול ואחזקה
מאוחדת באיחוד יחסי 50 50 נופי השמש ב"ש
מווחזקת ע"י: אל-הר הנדסה ובניין 100 100 רמט