הבהרה משפטית

  אלרן (ד.ד.) נדל"ן בע"מ - פרופיל חברה
חיפוש נייר
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
חישובי אג"ח  
מועדי תשלום  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי ענין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
תשואות  
חדשות  
חדשות והודעות  
ניתוחים טכניים  
כללי
רח' מדינת היהודים 89, הרצליה פיתוח 46766 :כתובת אלרן (ד.ד.) נדל"ן בע"מ :שם
09-9617001 :פקס 09-9617000 :טלפון
נדל"ן ובינוי :ענף קוסט פורר גבאי את קסירר :רו"ח
http://www.elrangroup.co.il :אתר הבית    

החברה, אלרן (ד.ד.) נדל"ן בע"מ, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וקשורות, עוסקת בשני תחומי פעילות:
- נדל"ן: החברה פועלת בתחום הנדל"ן ברוסיה ומשקיעה בפרוייקטים, לאחר שמכרה את רוב פעילותה בתחום זה בתאילנד.
- תיירות: בתחום זה מחזיקה אלרן נדל"ן בפארק האטרקציות "עיר המלכים" באילת, אשר מתופעל ע"י צד שלישי.
בחלוף 24 חודשים מהמועד בו חדלו להיסחר ברשימה הראשית, נמחקו מניות אלרן נדל"ן באוג' 2012 מהרישום למסחר בבורסה. אגרות חוב סדרה ג' ממשיכות להיסחר כרגיל.

דירקטורים
תפקיד שם
יו"ר הדירקטוריון גד דנקנר
דח"צ יהודית גלס
דח"צ יצחק (איזו) שלומוביץ
דירקטור רוני קליינפלד
בכירים
שכר תפקיד שם
  מבקר פנים גיל רוגוזינסקי
  מנכ"ל גד דנקנר
  סמנכ"ל כספים גרגורי אוליצקי

בנות ומסונפות
הערה בהצבעה % בהון % שם חברה
מוחזקת ע"י: ATLAS MANAGEMENT COMPANY 100 100 A.M.C.I TECHNICAL SERVICES
רשומה ברוסיה, מוחזקת ע"י: FAIRFORS SA 100 100 AM-BUILDING CENTER CJS

100 100 ELRAN REAL ESTATE FAR EAST
מתוכם 61% ע"י: RUS BASILICA PROPERTY & INVEST 76.60 76.60 FAIRFORD SA
מוחזקת ע"י: INVESTNEW LLC 80 80 INVESTNEW LLC
מוחזקת ע"י: SMETHWICK LIMITED 100 100 M&J CJSC
מוחזקת ע"י: RUS BASILICA PROPERTY & INVEST 100 100 NERMASYS LIMITED

60 60 PASDAN SPAIN PROJECTS SOCIEDAD
מוחזקת ע"י: RUS BASILICA PROPERY & INVEST 100 100 PINOSSA LIMITED
מוחזקת ע"י: NERMASYS LIMITED 100 100 RASSIAN TALES GROUP LLC
רשומה בקפריסין, לשעבר PETTINGER HOLDINGS 40.30 40.30 RUS BASILICA PROPERTY & INVEST
מוחזקת ע"י: RUS BASILICA PROPERTY & INVEST 100 100 SMETHWICK LIMITED
מוחזקת ע"י: ELRAN REAL ESTATE FAR EAST 50 50 SUPER WEALTHY HOLDING
מוחזקת ע"י: TRAORE HOLDINGS LIMITED 85 85 TINOR MAKSI LLC
מוחזקת ע"י: SUPER WEALTHY HOLDING 24.50 24.50 TOMAS MORE
מוחזקת ע"י: RUS BASILICA PROPERTY & INVEST 100 100 TRAORE HOLDINGS LIMITED

75 75 חניון דפנה 6

37.07 37.07 ממתינה
ההחזקה במישרין ובעקיפין 37.26 37.26 עציון גבר, שותפות מוגבלת