הבהרה משפטית

  אלעזרא החזקות בע"מ - פרופיל חברה
חיפוש נייר
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
חישובי אג"ח  
מועדי תשלום  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי ענין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
תשואות  
חדשות  
חדשות והודעות  
ניתוחים טכניים  
כללי
ת.ד 5005, מרכז אפרידר, אשקלון 78150 :כתובת אלעזרא החזקות בע"מ :שם
08-6735853 :פקס 08-6730726 :טלפון
השקעה ואחזקות :ענף קוסט פורר גבאי את קסירר :רו"ח
:אתר הבית    

החברה, אלעזרא החזקות בע"מ, עוסקת באמצעות חברות המוחזקות על ידה, בשלושה תחומי פעילות:
- ביטוח: תחומי הביטוח הכללי ובתחום ביטוח החיים.
- הקמת בנינים למכירה: יזום, תכנון, פיתוח, הקמה, שיווק ומכירה של יחידות דיור למגורים, שטחי מסחר וחניונים.
- ליסינג רכבים באמצעות חברת אלבר העוסקת בניהול ציי רכב ובליסינג תפעולי ומימוני.

דירקטורים
תפקיד שם
דירקטור אבי עייש
דח"צ אברהם יפרח
דירקטור אורן אלעזרא
יו"ר הדירקטוריון אלי אלעזרא
דח"צ חיה פרשר-שילד
בכירים
שכר תפקיד שם
  מנכ"ל חברה בת ינון עמית
  מנהל עסקים ראשי אלי אלעזרא
  מנכ"ל אורן אלעזרא
  חשב איה בזנר
  מבקר פנים מירב בנאקוט
  מנכ"ל חברה בת אתי אלישקוב
  מנכ"ל חברה בת אלברט אלקובי

בנות ומסונפות
הערה בהצבעה % בהון % שם חברה
מוחזקת ע"י: אפרידר חברה לשכון ופתוח - אשקלון 100 100 אלבר שירותי מימונית

90 90 אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישראל