הבהרה משפטית

  טאואר סמיקונדקטור בע"מ - פרופיל חברה
חיפוש נייר
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי ענין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות  
ניתוחים טכניים  
כללי
ת.ד 619, מגדל העמק 23105 :כתובת טאואר סמיקונדקטור בע"מ :שם
04-6547788 :פקס 04-6506611 :טלפון
מוליכים למחצה :ענף בריטמן אלמגור זהר ושות' :רו"ח
http://www.towerjazz.com :אתר הבית    

החברה, טאואר סמיקונדקטור בע"מ, עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים. תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטליות וייצור מעגלים משולבים. בנוסף, עוסקת טאואר במתן פתרונות עבור ייצור שבבים מעורבי אותות.
טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל, ונסחרת הן ב-NASDAQ והן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

דירקטורים
תפקיד שם
דח"צ אילן פלאטו
דח"צ, יו"ר ו. ביקורת אלכס קורנהאוזר
יו"ר הדירקטוריון אמיר אלשטיין
דירקטור דנה גרוס
דירקטור יואב דופלט
דירקטור קלמן קאופמן
דירקטור רמי גוזמן
דירקטור שגיא קבלה
בכירים
שכר תפקיד שם
  סמנכ"ל משאבי אנוש דלית דהן
  סמנכ"ל כספים אורן שירזי
  מנכ"ל ראסל אלוונגר
  יועץ משפטי, מזכיר נתי סומך-גלבוע
  סמנכ"ל יוסי נצר
  סמנכ"ל תפעול אפי קולטין
  מנכ"ל חברה בת רפי מור
  נשיא יצחק אדרי

בנות ומסונפות
הערה בהצבעה % בהון % שם חברה
רשומה בארה"ב, מוחזקת ע"י: JAZZ TECHNOLOGIES, INC 100 100 JAZZ SEMICONDUCTOR, INC
רשומה בארה"ב 100 100 JAZZ TECHNOLOGIES, INC
רשומה בארה"ב, מוחזקת ע"י: JAZZ SEMICONDUTOR, INC 100 100 NEWPORT FAB, LLC

100 100 TOWER SEMICONDUCTOR USA, INC