הבהרה משפטית

  בנק דיסקונט לישראל בע"מ - פרופיל חברה
חיפוש נייר
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי ענין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות  
ניתוחים טכניים  
כללי
רח' יהודה הלוי 23, תל אביב 65136 :כתובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ :שם
03-5171674 :פקס 03-5145582 :טלפון
בנקים :ענף סומך חייקין / זיו האפט :רו"ח
http://www.discountbank.net :אתר הבית    

התאגיד, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית באמצעות הסניפים השונים, שירותי בנקאות ישירה, בנקאות מקוונת ואינטרנט. הפעילות בארץ פרוסה על פני תחומים נוספים ובהם כרטיסי אשראי, ניהול תיקים, השקעות ריאליות וחיתום. בנוסף, מחזיקה דיסקונט בחברה כלולה - הבנק הבינלאומי הראשון.
פעילות קבוצת דיסקונט בחו"ל מתבצעת בעיקר באמצעות חברות הבת בארה"ב, בדרום אמריקה, בשוויץ ובאמצעות סניף הבנק בלונדון. הפעילות הבינלאומית מתאפיינת כפעילות עסקית מסחרית ובנקאות פרטית.
ביוני 2012 מוזגה חברת הבת דיסקונט משכנתאות, עם ולתוך החברה.

דירקטורים
תפקיד שם
דח"צ אילן בירן
דירקטור אילן כהן
דירקטור אילן עייש
דירקטור אלי אליעזר גונן
דירקטור דוד לוינסון
דירקטור חורחה ספרן
דירקטור יהלי שפי
יו"ר הדירקטוריון יוסף בכר
דח"צ, יו"ר ו. ביקורת עידית לוסקי
דירקטור עליזה רוטברד
דירקטור ריצ'רד מוריס רוברטס
בכירים
שכר תפקיד שם
3461 מנכ"ל חברה בת דורון ספיר
3391 מנכ"ל חברה בת אהוד ארנון
2572 חשב יוסף ברסי
2472 מנהל סיכונים יאיר אבידן
2389 סמנכ"ל בכיר יובל גביש
  מנכ"ל לילך אשר-טופילסקי
  סמנכ"ל תפעול יפית גריאני
  מנכ"ל חברה בת אורי ברוך
  סמנכ"ל אורית אלסטר
  מבקר פנים ניר אבל
  סמנכ"ל יגאל רונאי
  סמנכ"ל משאבי אנוש יוסף פרץ
  סמנכ"ל אברהם לוי
  מזכירת הבנק רות מושקוביץ
  יועץ משפטי אסתר דויטש
  סמנכ"ל טכנולוגיות שי ורדי

בנות ומסונפות
הערה בהצבעה % בהון % שם חברה
מוחזקת ע"י: DISCOUNT BANCORP INC 100 100 DB PROPERTIES INC
מוחזקת ע"י: ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK 100 100 DISCOUNT BANCORP INC
מוחזקת ע"י: ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK 100 100 DISCOUNT BANK LATIN AMERICA

100 100 DISCOUNT REINSURANCE INT

20 20 FIMI OPPORTUNITY FUND LP

20 20 FIMI ISRAEL OPPORTUNITY FUND LP
מוחזקת ע"י: כרטיסי אשראי לישראל 100 100 ICCI (UK) LIMITED
לשעבר ISRAEL DISCOUNT BANK SWITZERLAND 100 100 IDB (SWISS) BANK LTD
מוחזקת ע"י: ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK 100 100 IDB CAPITAL CORP
מוחזקת ע"י: ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK 100 100 IDB INTERNATIONAL N.V
מוחזקת ע"י: ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK 100 100 IDB LEASING INC
מוחזקת ע"י: DISCOUNT BANCORP INC 100 100 IDB MORTGAGE CORP
מוחזקת ע"י: ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK 100 100 IDBNY REALTY DELAWARE INC
מוחזקת ע"י: IDBNY REALTY DELAWARE INC 100 100 IDBNY REALTY LLC
מוחזקת ע"י: DISCOUNT BANCORP INC 100 100 ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK
מוחזקת ע"י: דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 20 11 KARDAN FINANCIAL SERVICES B.V
מוחזקת ע"י: דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 25 25 MBD MEZZANINE INVESTORS LLC
מוחזקת ע"י: ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK 100 100 THEOGREER INC
בפירוק, מוחזקת ע"י: דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 100 100 אי.אף הקרן הבינלאומית (יועצים)
מוחזקת ע"י: כרטיסי אשראי לישראל 19.99 19.99 אי.אר.אן. ישראל
מוחזקת ע"י: בנק מרכנתיל דיסקונט 100 100 ב.מ.ד - חיתומים ויזום השקעות

100 100 בדל שרותי מחשב ומנהלה

20 20 בית מניב (ישראל)
מוחזקת ע"י: בנק מרכנתיל דיסקונט 100 100 במד רשומים

100 100 בנק דיסקונט למשכנתאות

100 100 בנק מרכנתיל דיסקונט
מוחזקת ע"י: דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 85 85 גולדן גייט מנג'מנט קומפני

17.29 17.23 גניגר מפעלי פלסטיקה בעיימ

20 20 גרין בול שוקי הון
מוחזקת ע"י: דיינרס קלוב ישראל 100 100 ד.ק החברה לניהול ושיווק אשראי
מוחזקת ע"י: דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 100 100 די סי אם וונצ'ר ניהול
מוחזקת ע"י: דיינרס קלוב ישראל 51 51 דיינרס (מימון) ישראל
ההחזקה במישרין ובעקיפין 51 51 דיינרס קלוב ישראל
מוחזקת ע"י: דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 100 100 דיסקונט חיתום והנפקות

100 100 דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות

100 100 דיסקונט ליסינג
מוחזקת ע"י: בנק דיסקונט למשכנתאות 100 100 דיסקונט למשכ' לבית סוכנות לביטוח
לשעבר מנפיקים חב' הנפקות של בנק דסקונט 100 100 דיסקונט מנפיקים

100 100 דיסקונט משכנתאות הנפקות בעיימ

100 100 דיסקונט ניהול קופות גמל
ההחזקה במישרין ובעקיפין 26.45 26.45 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעיימ
מוחזקת ע"י: בנק מרכנתיל דיסקונט 49 49 הדס מרכנתיל קופות גמל
מוחזקת ע"י: דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 20 20 ויטלייף מדעי החיים

100 100 חב' לרשומים של בנק דסקונט לישראל

50 50 חברת כספות הבנקים

100 100 חברת נדבך לנדל"ן והשקעות

20 20 יוניטק טכנולוגיות
מוחזקת ע"י: דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 10.56 10.56 יורופורט בעיימ
מוחזקת ע"י: כרטיסי אשראי לישראל 100 100 יציל 1998 (2001)
מוחזקת ע"י: כרטיסי אשראי לישראל 100 100 יציל אלפיים (1998)
מוחזקת ע"י: כרטיסי אשראי לישראל 100 100 יציל פיננסים
מוחזקת ע"י: כרטיסי אשראי לישראל 100 100 יציל פקטורינג
מוחזקת ע"י: כרטיסי אשראי לישראל 100 100 יציל שרותי מימון
מוחזקת ע"י: כרטיסי אשראי לישראל 100 100 כ.א.ל (מימון)
מוחזקת ע"י: כרטיסי אשראי לישראל 20 20 כאל (פקדונות)
ההחזקה במישרין ובעקיפין 20 20 כספונט
מוחזקת ע"י: כרטיסי אשראי לישראל 100 100 כרטיסי אשאי לישראל (נכסים)

79 71.84 כרטיסי אשראי לישראל
מוחזקת ע"י: כרטיסי אשראי לישראל 100 100 כרטיסי אשראי לישראל (אחזקות)
מוחזקת ע"י: כרטיסי אשראי לישראל 100 100 כרטיסי אשראי לישראל (אינטרנשינל)
לשעבר גלובל מדיקל נטוורקס ישראל 20 20 לייף און קי ישראל
מוחזקת ע"י: דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 20 20 מאיר (קשר) נדל"ן
מוחזקת ע"י: דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 20 20 מאיר אירופה
מוחזקת ע"י: דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 20 19.60 מניף - שרותים פיננסיים
מוחזקת ע"י: בנק מרכנתיל דיסקונט 100 100 מרביט סוכנות לביטוח (1996)

25 25 מרכז סליקה בנקאי
מוחזקת ע"י: בנק מרכנתיל דיסקונט 51 51 מרכנתיל גולדהג ניהול השקעות גלוב
מוחזקת ע"י: בנק מרכנתיל דיסקונט 100 100 מרכנתיל הנפקות
מוחזקת ע"י: בנק מרכנתיל דיסקונט 100 100 מרכנתיל השקעות
מוחזקת ע"י: בנק מרכנתיל דיסקונט 99.62 99.62 מרכנתיל נכסים
מוחזקת ע"י: מרכנתיל שוקי הון 100 100 מרכנתיל קרנות נאמנות
מוחזקת ע"י: בנק מרכנתיל דיסקונט 100 100 מרכנתיל שוקי הון

100 100 נאמנות דיסקונט

100 100 נכסי הר לוי

100 100 סמדר חברה לרישומים
מוחזקת ע"י: דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 100 100 פרינט א.ק. תקשורת

100 100 ציר חברה למסחר

50 35 קהל ניהול קרנות השתלמות (1996)

100 100 רענן חברה לרישומים

100 100 שוברי קניה לכל

20 19.30 שירותי בנק אוטומטיים
בפירוק, מוחזקת ע"י: כרטיסי אשראי לישראל 20 20 שלמה כ.א.ל.
לשעבר תכלית דיסקונט-יעוץ וניהול השקעות 100 100 תכלית בית השקעות
מוחזקת ע"י: תכלית בית השקעות 20 20 תכלית דולר אן.איי.רי - אינווסט
מוחזקת ע"י: תכלית בית השקעות 20 20 תכלית דולר עולמי
מוחזקת ע"י: תכלית בית השקעות 20 20 תכלית מטבעות
מוחזקת ע"י: תכלית בית השקעות 20 20 תכלית מכשירים מורכבים
מוחזקת ע"י: תכלית בית השקעות, לשעבר הסוחר המתמיד 20 20 תכלית מכשירים פיננסיים
מוחזקת ע"י: תכלית בית השקעות, לשעבר תכלית אינדקס 20 20 תכלית תעודות סל