הבהרה משפטית

  אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ - פרופיל חברה
חיפוש נייר
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי ענין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות  
ניתוחים טכניים  
כללי
רח' ארניה 32, תל-אביב 64739 :כתובת אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ :שם
03-5632620 :פקס 03-5632632 :טלפון
נדל"ן ובינוי :ענף בריטמן אלמגור זהר ושות' :רו"ח
http://www.azorim.co.il :אתר הבית    

החברה, אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ, פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות פרטיות בשליטתה, בארץ ובחו"ל, בשני תחומי פעילות עיקריים כדלקמן:
- יזמות לבניה למגורים: רכישה ומכירה של זכויות בקרקעות, יזום פרוייקטים וביצועם, לרבות התכנון, הבניה והמכירה. הפרוייקטים בישראל כוללים בין היתר בניית דירות מגורים, מלונות דירות ודירות נופש.
- יזמות ואחזקה של נדל"ן מניב: השקעה, רכישה והקמה של נכסי דלא ניידי והשכרתם לשימושים עסקיים או למכירתם לאחר הקמתם או השבחתם על ידי קבוצת אזורים.
באפר' 2011 הושלמה עיסקה לפיה רכש מר הרש פרידמן מחברת בוימלגרין קפיטל, את השליטה באזורים.

דירקטורים
תפקיד שם
דח"צ אליצור גורן
דירקטור זהבית כהן
יו"ר הדירקטוריון חיים הרש פרידמן
דירקטור יואב סרנה
דח"צ יצחק וולף
דח"צ, יו"ר ו. ביקורת יצחק שיסגל
בכירים
שכר תפקיד שם
1359 מנכ"ל דרור נגל
1172 סמנכ"ל יוסי שלו
  מנכ"ל חטיבה קארן אבנם
  מנהל כספים ערן עזרא ענבים
  מבקר פנים מיכאל גילינסקי
  חשב נירית כהן

בנות ומסונפות
הערה בהצבעה % בהון % שם חברה

100 100 A.D.R.I. INTERNATIONAL B.V
לא פעילה 100 100 ALON INVESTMENTS
לא פעילה, מוחזקת ע"י: ALON INVESTMENTS 98 98 AZLON
מוחזקת ע"י: אזורים החזקות בינלאומיות 100 100 AZORIM AT RIDGE HILL INC
מוחזקת ע"י: אזורים אסיה החזקות, לא פעילה 100 100 AZORIM CIPRUS LTD
מוחזקת י"י: אזורים אסיה החזקות 100 100 AZORIM CONSULTING LTD
מוחזקת ע"י: AZORIM AT RIDGE HILL INC 100 100 BAYOU ACQUISITIONS LLC
מוחזקת ע"י: AZORIM AT RIDGE HILL INC 33.33 33.33 HORIZON AT RIDGE HILL LLC
מאוחדת באיחוד יחסי 39.50 39.50 HUNTMAN TRADING LTD
מוחזקת ע"י: אזורים החזקות בנילאומיות 50 50 OMAXE AZORIM DEVELOPERS LTD
מאוחדת באיחוד יחסי, מוחזקת ע"י: ALON INVESTMENTS 37.50 37.50 RAMZOR INVESTMENTS
מוחזקת ע"י: AZORIM AT RIDGE HILL INC 100 100 RICH OAK PROPERTIES LLC
מוחזקת ע"י: AZORIM AT RIDGE HILL INC, לא פעילה 100 100 SAN FELIEPE BAGOU MANAGER LLC
מאוחדת באיחוד יחסי 50 50 אזורי כסלון
לא פעילה, מוחזקת ע"י: אזורים בנין (1965) 50 50 אזורי קרית ענבים
מוחזקת ע"י: אזורים בנין (1965) 69 69 אזורי קרן לרר
מוחזקת במישרין ובעקיפין 50 50 אזורים אנרגיה (1971)

100 100 אזורים אסיה החזקות

100 100 אזורים בנין (1965)
לא פעילה 100 100 אזורים בנין מניב

100 100 אזורים החזקות בינלאומיות

100 100 אזורים החזקות דרום אמריקה

100 100 אזורים החזקות מזרח אירופה
לא פעילה, מוחזקת ע"י: אזורים נדל"ן א.ח.ל.ר. 100 100 אזורים מגורים
לשעבר שרתון מוריה ישראל, מוחזקת ע"י: אזורים תיירות 100 100 אזורים מוריה (ישראל)
לשעבר שו"פ החזקות א.ח.ל.ר. 100 100 אזורים נדל"ן א.ח.ל.ר.

100 100 אזורים נכסים

100 100 אזורים שיכון
לא פעילה, מוחזקת ע"י: אזורים בנין (1965) 100 100 אזורים שרותי ניהול ומסחר (1991)

75 75 אזורים תיירות
ההחזקה במישרין ובעקיפין 86.31 85.80 אנגל אירופה בע"מ
מוחזקת ע"י: אנגל אירופה 76.75 64.68 אנגל משאבים ופיתוח בעיימ
מוחזקת ע"י: אזורים תיירות 100 100 החברה לניהול מלונות אזורים
מאוחדת באיחוד יחסי 50 50 הרודס מלונות ספא ונופש
מוחזקת ע"י: שיכון ופיתוח לישראל 33.30 33.30 חברה לפיתוח קרית נורדאו
מוחזקת ע"י: שיכון ופיתוח לישראל 50 50 חברת בית פינת דוד המלך
מוחזקת ע"י: אזורים מוריה (ישראל) 100 100 מוריה ניהול בתי מלון (אילת)
מוחזקת ע"י: אזורים מוריה (ישראל) 100 100 מוריה ניהול מלונות (ישראל)
מוחזקת ע"י: אזורים מריה (ישראל) 100 100 מלון גני כנרת טבריה (1993)
מוחזקת ע"י: אזורים מוריה (ישראל) 100 100 מלון מוריה תל-אביב
מוחזקת ע"י: אזורים מוריה (ישראל) 100 100 מלון נופש מוריה אילת
מוחזקת ע"י: אזורים מוריה (ישראל) 100 100 מלון קדם ירושלים
מוחזקת ע"י: אזורים תיירות 100 100 מלונות אזורים
מוחזקת ע"י: אזורים מוריה (ישראל) 100 100 מלונות יהודה
מוחזקת ע"י: אזורים מוריה (ישראל) 100 100 מלונות ים כנרת
מוחזקת ע"י: אזורים תיירות 100 100 מלונות כלל תיירות (1995)
מוחזקת ע"י: שיכון ופיתוח לישראל 50 50 מראות ירושלים
לא פעילה 100 100 נ.א אירופה
מוחזקת ע"י: שיכון ופיתוח לישראל, לא פעילה 100 100 נכסי שו"פ (אגרוי)
לא פעילה, מוחזקת ע"י: שיכון ופיתוח לישראל 50 50 נכסי שו"פ (נס ציונה)
מוחזקת ע"י: שיכון ופיתוח לישראל 100 100 נכסי שו"פ (קראון)
שותפות, מוחזקת ע"י: שיכון ופיתוח לישראל 50 50 שו"פ וולפסון, קלור, מאיר ויצוא
מוחזקת ע"י: אזורים נדל"ן א.ח.ל.ר 100 100 שיכון ופיתוח לישראל
מוזקת ע"י: אזורים נדל"ן א.ח.ל.ר., לא פעילה 100 100 שיכון ופיתוח מניב
מאוחדת באיחוד יחסי, מוחזקת ע"י: אזורים בנין (1965) 50 50 תל אביב קאנטרי קלאב