• מספר נייר
 • סוג נייר אג"ח
 • ענף קונצרני שקלי
 • סקטור בנייה
 • מחזור יומי
 • מחזור פתיחה --
 • מחזור נעילה 107,414
 • שלב מסחר
 • שער בסיס
 • שער פתיחה
 • שער ממוצע
 • היקף סדרה 118,216,612
 • שווי שוק סדרה(אלפי ₪) 120,250
 • פקודה מזערית
 • תמורה ממוצעת (90 יום) 203,924
 • סה"כ עסקאות
טווח יומי
טווח 52 שבועות
101.84 99.9
 • יומי
 • שבועי
 • חודשי
 • רבעוני
 • חצי שנתי
 • שנתי
 • 5 שנים
 • --
אין נתונים להצגה

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/03/22
תשלום קרן אחרון 31/03/22
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק יציב A2.il
שיעור ריבית 3.9
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/22
תאריך אקס 31/03/22
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.52
ערך מתואם ברוטו 100.26
מח"מ 0.43
נטו מקוזז 0.44
נטו להחזקה -0.14
ערך מתואם נטו 100.22
טווח לפדיון 0.43
מרווח ממשלתי 0.53

פרופיל חברה

החברה, אפריקה ישראל מגורים בע"מ, והחברות הבנות שלה עוסקות בשני תחומי פעילות בישראל: - פרויקטים בתחום הבניה למגורים: פעילות הכוללת ייזום, תכנון, פיתוח, בנייה ושיווק של יחידות דיור למגורים. מעת לעת מממשת החברה מקרקעין, תוך ניצול הזדמנויות עסקיות. - פרויקטים בתחום דיור להשכרה: פעילות הכוללת הקמה, ניהול ואחזקה של פרויקטים של "דיור להשכרה" בהם זוכה אפריקה מגורים במסגרת מכרזים המפורסמים על ידי ממשלת ישראל ו/או גופים מטעמה, ומתן שירותים הנלווים להשכרתם. בהתאם לתנאי המכרזים האמורים (בתום התקופה הקבועה בהם), החברה תהא רשאית למכור את יחידות הדיור בפרויקט.

חדשות

לא נמצאו חדשות להצגה

דוחות

תקופה Q2/2021 Q2/2020 Y/2020
הכנסות 343,188 316,893 1,343,290
רווח נקי 23,339 19,690 102,568
הון עצמי 1,090,257 1,034,649 1,116,835
סך מאזן 3,952,191 3,453,109 3,839,126
נתונים כספיים באלפי ₪

בעלי עניין

שם בעל העניין תאריך פעולה אחוזים בהון החזקות ע.נ. שווי אחזקות (אלפי ₪)
אפריקה 22/04/21 50.88 6,433,197 1,080,134
כלל ביטוח-ק.גמל 30/09/21 8.4 1,061,589 178,241
הראל-ק.גמל 30/06/21 8 1,011,344 169,805
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות