פרטי אג"ח

סוג הפדיון --
סוג הצמדה --
שיעור מס --
תשלום קרן הבא --
תשלום קרן אחרון --
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית --
סוג ריבית --
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא --
תאריך אקס --
סוג שעבוד --

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה --
ערך מתואם ברוטו --
מח"מ --
נטו מקוזז --
נטו להחזקה --
ערך מתואם נטו --
טווח לפדיון --
מרווח ממשלתי --

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

תזרים פירעונות

לא נמצאו נתונים להצגה
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

לא נמצאו נתונים להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות