תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
גידול 13/09/2021 הראל השקעות 28,000 3,479 8,859,600 0 0 974
גידול 13/09/2021 59,700 325 366,380 0 0 194
אלמר גידול 14/09/2021 אלמור חשמל 205,000 970 16,183,559 52.74 52.74 1,988
אנגנ גידול 12/09/2021 אנרג'ין טכנו 887 1,123 887 0.01 0.01 10
אסגר גידול 13/09/2021 אספן גרופ 3,155,386 721.7 3,155,386 4.93 5.02 22,772
אסגר קיטון 13/09/2021 אספן גרופ -3,155,386 721.7 -- 0 0 -22,772
בלנד קיטון 12/09/2021 בלנדר טכנו -24,200 2,276.99 355,763 4.84 4.84 -551
בלנד קיטון 12/09/2021 בלנדר טכנו -9,187 0 6,400 0.09 0.09 --
בלנד קיטון 12/09/2021 בלנדר טכנו -5,756 0 3,000 0.04 0.04 --
גולד גידול 13/09/2021 גולד 2,100 12,000 59,611 1.48 1.48 252
הייב גידול 13/09/2021 הייב 2040 מו"פ 5,000 696 105,000 3.27 3.27 35
וליו גידול 13/09/2021 וואליו קפיטל 291,447 160.79 108,228,998 52.66 52.66 469
וליו גידול 12/09/2021 וואליו קפיטל 35,205 157.57 107,937,551 52.52 52.52 55
טטעמ גידול 13/09/2021 טיב טעם 6,000 901.95 49,398,299 45.42 45.42 54
מגאר קיטון 12/09/2021 מגה אור -26,809 0 501,829 1.38 1.38 --
מגאר גידול 12/09/2021 מגה אור 173,040 0 1,364,317 3.75 3.75 --
מגאר.ק10 גידול 12/09/2021 מגה אור 77,222 0 77,222 0 0 --
מגאר.ק11 גידול 12/09/2021 מגה אור 9,346,199 0 9,346,199 0 0 --
מגאר.ק4 גידול 12/09/2021 מגה אור 50,651,941 0 50,651,941 0 0 --
מגאר.ק4 קיטון 12/09/2021 מגה אור -6,176,143 0 14,231,860 0 0 --
מגאר.ק6 קיטון 12/09/2021 מגה אור -6,649,354 0 27,524,030 0 0 --
מגאר.ק6 גידול 12/09/2021 מגה אור 1,639,337 0 1,639,337 0 0 --
מגאר.ק7 גידול 12/09/2021 מגה אור 4,848,923 0 4,848,923 0 0 --
מגאר.ק7 קיטון 12/09/2021 מגה אור -11,866,925 0 17,856,422 0 0 --
מגאר.ק8 גידול 12/09/2021 מגה אור 27,409,123 0 68,304,862 0 0 --
מגאר.ק8 גידול 12/09/2021 מגה אור 24,000 0 24,000 0 0 --
מגאר.ק9 גידול 12/09/2021 מגה אור 5,217,000 0 5,217,000 0 0 --
מגאר.ק9 קיטון 12/09/2021 מגה אור -4,146,725 0 25,217,079 0 0 --
מגדל קיטון 13/09/2021 מגדל ביטוח -11,639,617 392.2 691,716,734 65.63 65.63 -45,651
מגרט גידול 13/09/2021 מגוריט 14,926 670 382,813 0.34 0.34 100
נאוי גידול 13/09/2021 נאוי 198 2,669 14,729,190 45 45 5
נאוי גידול 13/09/2021 נאוי 103,000 2,683 14,728,992 45 45 2,763
נטו קיטון 14/09/2021 נטו אחזקות -474,114 32,351 892,499 24.06 24.99 -153,381
נטו גידול 14/09/2021 נטו אחזקות 474,114 32,351.2 845,043 22.78 23.66 153,382
סיבר גידול 13/09/2021 סייברוואן 1,500 1,739 420,850 5.27 5.27 26
סקופ גידול 14/09/2021 סקופ 1,794 13,545.89 4,923,758 42.98 42.98 243
פולפ קיטון 09/09/2021 פולירם -1,469 1,130 26,394,726 26.33 26.33 -17
פולפ קיטון 09/09/2021 פולירם -4,440 1,130 38,984,059 38.88 38.88 -50
שניב גידול 13/09/2021 שניב 7,118 547.24 26,844,657 42.57 42.57 39
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות