תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
גידול 15/05/2022 טיב טעם 3,607 843.1 1,509,005 0 0 30
גידול 15/05/2022 אייקון גרופ 1,200 1,239 70,662 0 0 15
גידול 12/05/2022 אלקטרה נדל"ן 32,675 5,069 382,815 0 0 1,656
בדבש גידול 12/05/2022 ביו דבש 1,500 745 1,500 0.01 0.01 11
גבים גידול 16/05/2022 גב ים 16,901 0 16,901 0.01 0.01 --
הכשע גידול 15/05/2022 הכשרה התחדשות 280 895 4,170 0.01 0.01 3
נוסט גידול 15/05/2022 נוסטרומו אנרגיה 1,762 1,674.07 1,723,152 26.33 26.33 29
נוסט גידול 15/05/2022 נוסטרומו אנרגיה 5,365 1,694.14 263,621 4.03 4.03 91
סיבר גידול 15/05/2022 סייברוואן 3,428 424 468,378 5.87 5.87 15
סיבר גידול 15/05/2022 סייברוואן 1,620 422 5,524 0.07 0.07 7
סקופ גידול 16/05/2022 סקופ 66,267 14,994.98 5,122,723 44.4 44.4 9,937
קנטל גידול 12/05/2022 קונטיניואל 1,163 976.23 206,318 3.18 3.18 11
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות