תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
גידול 29/11/2021 אלביט טכנ 17,962 178 145,798,797 0 0 32
קיטון 29/11/2021 דלתא -2,492 0 1,351,807 0 0 --
גידול 29/11/2021 ויקטורי 1,692 6,423 54,695 0 0 109
גידול 28/11/2021 טיב טעם 2,788 992.3 2,788 0 0 28
קיטון 30/09/2021 פרטנר -349,878 0 6,255,609 0 0 --
אבא קיטון 29/11/2021 איביאי בית השק -2,193 0 23,296 0.18 0.18 --
אבגד קיטון 30/09/2021 אב-גד -1,010 0 -- 0 0 --
אוגנ גידול 29/11/2021 אוגווינד 24,825 5,212 1,296,159 6.47 6.47 1,294
אוגנ גידול 29/11/2021 אוגווינד 5,756 5,212 5,756 0.03 0.03 300
אוגנ גידול 29/11/2021 אוגווינד 9,594 5,212 9,594 0.05 0.05 500
אלבהד גידול 30/09/2021 אלביט הדמיה 54,952 0 523,361 5.72 5.72 --
בדבש גידול 29/11/2021 ביו דבש 1,368 584.9 782,107 5.18 5.18 8
בדבש גידול 29/11/2021 ביו דבש 791 569 792,944 5.26 5.26 5
בדבש גידול 29/11/2021 ביו דבש 836 540 792,153 5.25 5.25 5
דראל.ק8 קיטון 29/11/2021 דור אלון -233,000 105.28 -- 0 0 -245
ובקס גידול 28/11/2021 וויי-בוקס 44,942 119 769,031 0.32 0.32 53
ונטז גידול 25/11/2021 וונטייז 41,000 0 140,622 1.39 1.39 --
ונטז קיטון 25/11/2021 וונטייז -41,000 0 2,430,345 24.08 24.08 --
טטעמ גידול 29/11/2021 טיב טעם 3,000 1,010.67 49,433,799 45.45 45.45 30
ינטק גידול 29/11/2021 יוניק-טק 10,794 739.67 598,345 22.59 22.59 80
ינקט גידול 29/11/2021 יוניקורן טכנו 23,000 100.97 5,280,688 15.09 15.09 23
מדע קיטון 30/09/2021 מודיעין יהש -31,295 0 152,959 0.95 0.95 --
מדע גידול 30/09/2021 מודיעין יהש 184,254 0 184,254 1.14 1.14 --
מדע קיטון 30/09/2021 מודיעין יהש -130,876 0 840,000 5.19 5.19 --
מדע קיטון 30/09/2021 מודיעין יהש -184,254 0 -- 0 0 --
מיפט קיטון 12/05/2021 מילניום פוד-טק -70,883 0 605,373 0.83 0.83 --
מנרה גידול 29/11/2021 מנרה ונצ'רס 3,420 761.3 508,007 11.05 11.05 26
סיבר גידול 29/11/2021 סייברוואן 1,000 1,597 457,900 5.73 5.73 16
ספגז.ק2 גידול 30/11/2021 סופרגז אנרגיה 2,898,099 0 17,817,099 0 0 --
ספגז.ק2 גידול 23/11/2021 סופרגז אנרגיה 14,919,000 0 14,919,000 0 0 --
ספיה גידול 25/11/2021 סיפיה וויז'ן 5,300,000 0 5,300,000 5.94 5.94 --
ספיה.א1 גידול 25/11/2021 סיפיה וויז'ן 3,975,000 0 3,975,000 0 0 --
פולפ קיטון 29/11/2021 פולירם -27,645 1,480 6,500 0.01 0.01 -409
פולפ גידול 29/11/2021 פולירם 27,645 0 34,145 0.03 0.03 --
שרטק קיטון 30/09/2021 שור טק השקעות -1,567,000 0 -- 0 0 --
שרטק גידול 30/09/2021 שור טק השקעות 406,782 0 1,973,782 7.54 7.54 --
שרטק גידול 30/09/2021 שור טק השקעות 1,567,000 0 1,567,000 5.99 5.99 --
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות